Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 7. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 7. ledna 2019

13. 3. 2019

7. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 7. 1. 2019 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace z vyšších stranických orgánů přednesené s. Pernicou.
  2. Informace o organizačním zajištění 28. plesu OV KSČM Blansko v Doubravici nad Sv. přednesené s. Ladičem.
  3. Informace o zajištění oslav MDŽ v okresu Blansko.
 2. Schvaluje:
  1. Zápis z mimořádného zasedání OV KSČM Blansko ze dne 11. 12. 2018.
  2. Kontrolu plnění úkolů.
  3. Informace o činnosti OV KSČM Blansko přednesené s. Pernicou.
  4. Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 1. pololetí roku 2019.
  5. Vyhlášení mimořádného členského příspěvku ve výši minimálně 30 Kč na činnost OV KSČM Blansko.
  6. Žádost o mimořádnou dotaci na opravu podlahy v budově OV KSČM Blansko.
 3. Ukládá:
  1. ZO KSČM a členům KSČM, aby v rámci svých možností zajistili propagaci 28. plesu OV KSČM Blansko v Doubravici nad Sv.
  2. Předsedům ZO KSČM svolat Členské schůze ZO KSČM v termínu leden – 22. 2. 2019, projednat a prodiskutovat Návrhy na změny stanov, řízení organizační struktury a ekonomiku strany a navrhnout delegáty na celostranické konference KSČM.
  3. Předsedům ZO KSČM účastnit se rozšířeného zasedání OV KSČM dne 4. 3. 2019, na kterém se budou volit delegáti za okresní organizaci Blansko na celostranické konference KSČM.
  4. Předsedovi OV KSČM předložit POZ voleb do Evrop. parlamentu v rámci okresu Blansko na zasedání VV OV KSČM Blansko dne 5. 2. 2019.
  5. Předsedovi OV KSČM předložit závěry z diskuze na ČS ZO týkající se návrhů na změny stanov, řízení organizační struktury a ekonomiku strany na zasedání VV OV KSČM Blansko dne 2. 4. 2019.
  6. Předsedovi OV KSČM předložit stanovisko OV KSČM k aktualizaci dlouhodobého programu KSČM na zasedání OV KSČM dne 15. 4. 2019.
 4. Vyzývá:
  1. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na 28. plesu OV KSČM Blansko, který se bude konat
   22. 2. 2019 v KD v Doubravici nad Svitavou od 20:00 hod.
  2. ZO KSČM v dostatečném časovém předstihu dle svého uvážení a potřeb objednat přání k MDŽ a kalendáře pro rok 2020 s termínem do 31. 1. 2019.
  3. Členy KSČM v okresu Blansko uhradit mimořádný členský příspěvek ve výši minimálně 30 Kč s termínem odevzdání na OV dne 28. 6. 2019. Netýká se členů omluvených z placení člen. příspěvků.

Hlasování: 11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XV.  Závěr

Další zasedání OV KSČM Blansko bude rozšířené o předsedy ZO KSČM a uskuteční se v pondělí 4. 3. 2019 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

Jednání mimořádného zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 17:30 hod.

Zápis zpracoval dne 14. 1. 2019 Bc. Emil Pernica, DiS.

Ověřil: Ing. František Ladič