Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ OV KSČM BLANSKO, KONANÉHO DNE 11. ČERVNA 2018

18. 6. 2018

Usnesení

4. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 11. června 2018

 

4. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 11. 6. 2018 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace z X. sjezdu KSČM konaném dne 21. 4. 2018 přednesené s. Pernicou.
  2. Informace ze zasedání ÚV KSČM konaném dne 12. 5. 2018 přednesené s. Pernicou.
  3. Průběžný přehled o vybraných mimořádných členských příspěvcích na sjezd KSČM.
  4. Informace o přípravě zájezdu setkání na pomezí přednesené s. Ladičem.
  5. Informace o činnosti ORK přednesené s. Klimešem.
  6. Informace o činnosti ORoK přednesené s. Horákem.
  7. 11. vydání Občasníku OV KSČM Blansko.
  8. Informace o ekonomické situaci KSČM přednesené místopředsedou ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost s. Ortem a vedoucí Ekonomického oddělení ÚV KSČM s. Kundrikovou.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Vyhodnocení oslav 1. máje a pietních aktů.
  3. POZ volební kampaně do zastupitelstev obcí 2018 v okresu Blansko.
  4. Vyhlášení mimořádného členského příspěvku ve výši 30 Kč na činnost.
 3. Doporučuje:
  1. Jm KV KSČM schválit aktualizovaný Organizační řád OV KSČM Blansko.
 4. Nominuje k Ocenění Žena roku následující členky KSČM:
  1. Máriu Koudelovou,
  2. Ing. Ludmilu Boháčkovou,
  3. JUDr. Zuzku Bebarovou – Rujbrovou,
  4. Helenu Měšťanovou,
  5. Mgr. Miroslavu Vašíčkovou.
 5. Ukládá:
  1. Předsedovi OV předložit návrh aktualizovaného Organizačního řádu OV KSČM Blansko k projednání a schválení Jm KV KSČM.
  2. ZO KSČM vybrat od členů a odevzdat na OV mimořádný členský příspěvek na činnost ve výši 30 Kč v termínu do 30. 9. 2018.
  3. Všem členům KSČM v okresu Blansko zvýšit placení členských příspěvků tak aby jejich měsíční členský příspěvek odpovídal 0, 5 % z jejich čistého příjmu dle stanov KSČM.
 6. Vyzývá:
  1. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na zájezd na moravsko – slovenské pomezí v Tvrdonicích dne 25. 8. 2018.

Hlasování: 11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XVII.  Závěr

Další zasedání OV KSČM Blansko se uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

 

Jednání 4. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 19:00 hod.

Protokol zpracoval dne 12. 6. 2018 Bc. Emil Pernica, DiS.