Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z mimořádného zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 11. prosince 2018

13. 3. 2019

Mimořádné zasedání OV KSČM Blansko konané dne 11. 12. 2018 se usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace z vyšších stranických orgánů přednesené s. Pernicou.
  2. Stanovisko ORK KSČM Blansko k návrhu rozpočtu OV KSČM Blansko na rok 2019.
  3. Informace o činnosti ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Protokol z 6. zasedání OV KSČM Blansko dne 12. 11. 2018.
  2. Návrh rozpočtu OV KSČM Blansko na rok 2019.
  3. Termín 7. zasedání OV KSČM Blansko na den 7. 1. 2019.
 3. Ukládá:
  1. Členovi ÚV KSČM za okres Blansko při tvorbě KL KSČM do voleb do Evrop. parlamentu podpořit s. K. Konečnou jako vedoucí kandidátku, dále podpořit jako kandidátku č. 2. s. D. Švendovou, dále podpořit s. J. Kohlíčka a s. J. Maštálku.
  2. Zařadit do plánu práce VV OV a OV KSČM Blansko pravidelný bod průběžné čerpání rozpočtu v cyklu 1x za čtvrtletí.
  3. Všem členům KSČM v okresu Blansko zvýšit placení členských příspěvků tak aby jejich měsíční členský příspěvek odpovídal 0, 5 % z jejich čistého příjmu dle stanov KSČM.

Hlasování: 11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

X.  Závěr

Další zasedání OV KSČM Blansko se uskuteční v pondělí 7. 1. 2019 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

Jednání mimořádného zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 16:55 hod.

Protokol zpracoval dne 18. 12. 2018 Bc. Emil Pernica, DiS.

Ověřil: Ing. František Ladič