Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 8. rozšířeného zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 4. března 2019

14. 3. 2019

8. rozšířené zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 4. 3. 2019 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Závěry z diskuze na ČS ZO KSČM v okresu Blansko týkající se návrhů na změny stanov, řízení organizační struktury a ekonomiky KSČM.
  2. Stanovisko ORK KSČM Blansko k čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2018.
  3. Přehled o průměrném ČP za rok 2018 v okresu Blansko.
  4. Stav členské základny KSČM v okresu Blansko k 31. 12. 2018.
  5. Přehled komunálních zastupitelů KSČM v okresu Blansko ve volebním období 2018-2022.
  6. Přípravu oslav MDŽ v okresu Blansko.
  7. Informace z vyšších stranických orgánů přednesené s. Pernicou.
  8. Zprávu ORoK KSČM Blansko o kontrole průběžného plnění usnesení Okresní konference KSČM Blansko 2017 přednesenou s. Královou.
 2. Schvaluje:
  1. Připomínky OV KSČM Blansko ke změně řízení organizační struktury a ekonomiky KSČM.
  2. Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2018.
  3. POZ volební kampaně do Evropského parlamentu v okrese Blansko v roce 2019.
  4. Vyhodnocení 28. plesu OV KSČM v Doubravici nad Sv. přednesené s. Ladičem.
  5. Termín konání zasedání Okresní rady zastupitelů (ORZ) dne 27. 3. 2019 od 17 hod.
  6. Téma zasedání Okresní rady zastupitelů (ORZ) – Práva, povinnosti a možnosti obecního zastupitele.
  7. Zápis ze 7.  zasedání OV KSČM Blansko ze dne 7. 1. 2019 se schválenou úpravou.
  8. Kontrolu plnění úkolů.
  9. Zprávu o činnosti OV KSČM Blansko přednesené s. Pernicou.
  10. Termín konání Okresní konference KSČM Blansko na datum 15. 2. 2020.
 3. Zvolil:
  1. 2 delegáty na Celostranickou konferenci KSČM dne 27. 4. 2019:
   1. Emil Pernica
   2. Mária Koudelová

 

 1. Náhradníka delegátů na Celostranickou konferenci KSČM dne 27. 4. 2019:
  1. Radek Boháček

 

 1. 5 delegátů na Programovou celostranickou konferenci KSČM dne 8. 6. 2019 v následujícím pořadí:
  1. Emil Pernica
  2. Mária Koudelová
  3. Stanislav Navrkal
  4. Mojmír Horák
  5. Ludmila Boháčková

 

 1. Náhradníky delegátů na Programovou celostranickou konferenci KSČM dne 8. 6. 2019 v následujícím pořadí:
  1. Josef Němec
  2. Karel Stloukal

 

 1. Zástupce na rozšířené zasedání pléna Jm KV dne 23. 3. 2019 ve složení:
  1. Radek Boháček
  2. Marie Králová
  3. Josef Holas

 

 

 1. Ukládá:
  1. Předsedovi OV KSČM Blansko zaslat schválené připomínky OV KSČM Blansko ke změně řízení organizační struktury a ekonomiky KSČM odpovědnému místopředsedovi ÚV KSČM.
  2. Zastupitelům KSČM z okresu Blansko zúčastnit se zasedání ORZ KSČM Blansko dne 27. 3. 2019 od 17 hod.
 2. Vyzývá:
  1. Členky a sympatizantky KSČM k účasti na oslavách MDŽ.
  2. Členy KSČM v okresu Blansko uhradit mimořádný členský příspěvek ve výši minimálně 30 Kč s termínem odevzdání na OV dne 28. 6. 2019. Netýká se členů omluvených z placení člen. příspěvků.

Hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XX.  Závěr

Další zasedání OV KSČM Blansko se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

8. rozšířené zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 17:50 hod.

Zápis zpracoval dne 11. 3. 2019 Bc. Emil Pernica, DiS.

Ověřil: Ing. František Ladič