Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 6. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 12. listopadu 2018

13. 3. 2019

6. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 12. 11. 2018 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace ze zasedání ÚV KSČM konaném dne 20. 10. 2018 přednesené s. Pernicou.
  2. Návrh rozpočtu OV KSČM Blansko na rok 2019.
  3. Stanovisko ORK KSČM Blansko k návrhu rozpočtu OV KSČM Blansko na rok 2019.
  4. Přehled o vybraných mimořádných členských příspěvcích na činnost.
  5. Informace o činnosti ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Vyhodnocení voleb do zastupitelstev měst a obcí v okresu Blansko v roce 2018 vč. vyúčtování.
  3. Termín mimořádného zasedání OV KSČM Blansko na den 11. 12. 2018.
  4. Aktualizaci Jednacího řádu OV KSČM Blansko.
 3. Odkládá:
  1. Hlasování o návrhu rozpočtu OV KSČM Blansko na rok 2019 z důvodu požadavku místopředsedy ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost.
 4. Ukládá:
  1. Všem členům KSČM v okresu Blansko zvýšit placení členských příspěvků tak aby jejich měsíční členský příspěvek odpovídal 0, 5 % z jejich čistého příjmu dle stanov KSČM.

Hlasování: 11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XI.  Závěr

Mimořádné zasedání OV KSČM Blansko se uskuteční v úterý 11. 12. 2018 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

Jednání 6. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 17:35 hod.

Protokol zpracoval dne 13. 11. 2018 Bc. Emil Pernica, DiS.