Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ OV KSČM BLANSKO, KONANÉHO DNE 6. ZÁŘÍ 2018

3. 10. 2018

5. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 6. 9. 2018 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace ze zasedání ÚV KSČM konaném dne 30. 6. 2018 přednesené s. Pernicou.
  2. Informace o přípravě celostranické konference KSČM v roce 2019.
  3. Konečný přehled o vybraných mimořádných členských příspěvcích na sjezd KSČM.
  4. Přípravu celookresní porady předsedů ZO KSČM, která se koná 10. 9. 2018 od 15:30 hod. v Dělnickém domě.
  5. Informace o činnosti v sekci školství ÚV přednesené s. Horákem.
  6. Informace o činnosti ORoK přednesené s. Horákem.
  7. Mimořádné vydání Občasníku OV KSČM Blansko.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Vyhodnocení zájezdu setkání na pomezí přednesené s. Ladičem.
  3. 15 kandidátních listin KSČM do obecních a městských zastupitelstev v okresu Blansko uvedených v podkladovém materiálu.
  4. Kandidaturu člena KSČM s. Františka Kaderky do zastupitelstva obce Stvolová jako nezávislého kandidáta.
  5. Kandidaturu členky KSČM s. Ivy Unčovské za volební stranu PRO CHRUDICHROMY do zastupitelstva obce Chrudichromy.
  6. Kandidaturu člena KSČM s. Petra Dvořáčka za SNK hasičů a sokolů do zastupitelstva obce Vanovice.
  7. Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za 1. pololetí roku 2018.
  8. Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 2. pololetí roku 2018.
 3. Ukládá:
  1. ZO KSČM vybrat od členů a odevzdat na OV mimořádný členský příspěvek na činnost ve výši 30 Kč v termínu do 30. 9. 2018.
  2. Všem členům KSČM v okresu Blansko zvýšit placení členských příspěvků tak aby jejich měsíční členský příspěvek odpovídal 0, 5 % z jejich čistého příjmu dle stanov KSČM.
 4. Vyzývá:
  1. Funkcionáře ZO KSČM a OV KSČM k účasti na celookresní poradě, která se koná 10. 9. 2018 od 15:30 hod. v Dělnickém domě.
  2. Členy a sympatizanty KSČM k pomoci při volební kampani.
  3. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na předvolebních akcích KSČM.
  4. Členy a sympatizanty KSČM k volbě kandidátních listin a kandidátů KSČM do obecních a městských zastupitelstev.

Hlasování: 11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XV.  Závěr

Další zasedání OV KSČM Blansko se uskuteční v pondělí 12. 11. 2018 od 15:30 hod. v budově sekretariátu OV KSČM Blansko.

Jednání 5. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 17:20 hod.

Protokol zpracoval dne 12. 9. 2018 Bc. Emil Pernica, DiS.