Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ OV KSČM BLANSKO, KONANÉHO DNE 9. DUBNA 2018

10. 5. 2018

Usnesení

3. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 9. dubna 2018

 

3. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 9. 4. 2018 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace ze zasedání ÚV KSČM konaných dne 24. 3. a 7. 4. 2018 přednesené s. Pernicou.
  2. Závěry z Krajské konference KSČM konané dne 17. 3. 2018 přednesené s. Pernicou.
  3. Přípravy oslav 1. máje a výročí osvobození v okresu Blansko.
  4. Přípravu komunálních voleb.
  5. 10. vydání Občasníku OV KSČM Blansko.
  6. Bulletin krajských zastupitelů KSČM v Jihomoravském kraji.
  7. Informace od ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Vyhodnocení oslav MDŽ v okresu Blansko.
  3. Vyhodnocení zasedání Okresní rady zastupitelů (ORZ) KSČM Blansko, které se konalo 29. 3. 2018.
 3. Ukládá:
  1. Předsedovi OV, předsedům a hospodářům ZO zpřesnit evidenci členů omluvených z placení členských příspěvků v termínu do 29. 6. 2018.
  2. OV KSČM Blansko realizovat usnesení z 11. zasedání ÚV KSČM ze dne 24. 3. 2018 v oblasti práce s mladými členy.
 4. Vyzývá:
  1. Členy a sympatizanty KSČM účastnit se oslav 1. máje a pietních aktů v okresu Blansko.

Hlasování: 11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XIV.  Závěr

Jednání 3. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 16:50 hod.

Protokol zpracoval dne 10. 4. 2018 Bc. Emil Pernica, DiS.