Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 2. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 19. února 2018

5. 3. 2018

2. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 19. 2. 2018 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Úkoly uložené Okresní konferencí KSČM Blansko konané dne 16. 12. 2017.
  2. Stanovisko ORK k čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2017.
  3. Předběžné vyhodnocení  27. plesu KSČM v Doubravici nad Sv. přednesené s. Pernicou.
  4. Přípravu oslav MDŽ v okresu Blansko.
  5. Přehled obecních zastupitelů KSČM v okresu Blansko.
  6. Dokument – Stav členské základny k 31. 12. 2017.
  7. Materiál – přehled průměru členských příspěvků za rok 2017 v okresu Blansko.
  8. Informace od ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Inventarizační zprávu OV KSČM Blansko za rok 2017 přednesenou s. Šebelou.
  2. Vyřazení majetku OV KSČM Blansko uvedený v protokolu z dnešního zasedání na str. 2.
  3. Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2017.
  4. Volební programy KSČM v jednotlivých obcích jako téma zasedání ORZ KSČM Blansko.
  5. Emila Pernicu jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko v roce 2018.
  6. Vladimíra Farského jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva města Boskovice v roce 2018.
  7. Jana Řehoře jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva města Letovice v roce 2018.
  8. Jaroslava Bártu jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva města Velké Opatovice v roce 2018.
  9. Máriu Koudelovou jako vedoucí kandidátku KSČM pro volby do Zastupitelstva města Adamov v roce 2018.
  10. Antonína Hříbala jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva města Rájec – Jestřebí v roce 2018.
  11. Radka Boháčka jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva městyse Křtiny v roce 2018.
  12. Antonína Fidlera jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva obce Němčice v roce 2018.
  13. Zdeňka Menšíka jako vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva obce Ráječko v roce 2018.
 3. Ukládá:
  1. Předsedům OV, KRZ a ORZ zorganizovat zasedání ORZ KSČM Blansko v měsíci březnu 2018 na téma volební programy KSČM v jednotlivých obcích.
  2. Zastupitelům KSČM a předsedům ZO KSČM v okresu Blansko zúčastnit se zasedání ORZ KSČM Blansko.
  3. Předsedovi OV Blansko Emilu Pernicovi řešit vzniklou situaci týkající se obsazení pracovního místa admin. pracovnice OV KSČM Blansko s termínem ihned, nejpozději však do 3 měsíců od dnešního dne.
 4. Vyzývá
  1. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na oslavách MDŽ.
  2. ZO a členy KSČM k projednání a zvážení o vyšším placení ČP, tak aby byl dodržen článek 88 stanov KSČM – člen platí členský příspěvek ve výši odpovídající 0, 5 % jeho čistého měsíčního příjmu.

Hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XVI.  Závěr

Jednání 2. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 17:00 hod.

Protokol zpracoval dne 26. 2. 2018 Bc. Emil Pernica, DiS.