Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 1. zasedání OV KSČM Blansko 15. 1. 2018

23. 1. 2018

Usnesení

1. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 15. ledna 2018

 

1. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 15. 1. 2018 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Protokol z Okresní konference KSČM Blansko konané dne 16. 12. 2017.
  2. Usnesení Okresní konference KSČM Blansko konané dne 16. 12. 2017.
  3. Informace z 10. zasedání ÚV KSČM dne 16. 12. 2017 přednesené s. Pernicou.
  4. Organizační zajištění 27. plesu KSČM v Doubravici nad Sv. přednesené s. Ladičem.
  5. Přípravu oslav MDŽ v okresu Blansko.
  6. Vydání Občasníku OV KSČM Blansko č. 9/2018.
 2. Schvaluje:
  1. Počet členů VV OV KSČM Blansko, který je stanoven na 5.
  2. Počet místopředsedů OV KSČM Blansko, který je stanoven na 1.
  3. Vyhodnocení OK KSČM Blansko konané dne 16. 12. 2017.
  4. Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 1. pol. roku 2018.
  5. Vyhlášení mimořádného členské příspěvku ve výši 30 Kč na X. sjezd KSČM.
 3. Volí:
  1. Členy VV OV KSČM Blansko ve složení: František Ladič, Vlastimil Chloupek, Mária Koudelová, Stanislav Navrkal (Emil Pernica je členem VV OV z titulu funkce předsedy OV KSČM Blansko).
  2. Františka Ladiče statutárním místopředsedou OV KSČM Blansko.
 4. Potvrzuje:
  1. Investiční komisi OV KSČM Blansko ve složení – předseda – s. Jaromil Richterjörk, členové – s. František Ladič, s. Emil Pernica.
  2. Ladislava Krejčího správcem webových stránek a facebookového profilu OV KSČM Blansko.
  3. Emila Pernicu jako řidiče služebního vozidla.
  4. Možnost užívání služebního vozidla pro soukromé účely Emilu Pernicovi.
 5. Ukládá:
  1. ZO KSČM a členům KSČM, aby v rámci svých možností zajistili propagaci 27. plesu OV KSČM Blansko v Doubravici nad Sv.
 6. Vyzývá
  1. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na 27. plesu OV KSČM Blansko, který se bude konat
   16. 2. 2018 v KD v Doubravici nad Svitavou od 20 hod.
  2. ZO KSČM v dostatečném časovém předstihu dle svého uvážení a potřeb objednat přání k MDŽ a kalendáře pro rok 2019 s termínem do 9. 2. 2018.
  3. Členy KSČM k úhradě mimořádného členského příspěvku na X. sjezd KSČM ve výši 30 Kč nejpozději do 29. 6. 2018.

Hlasování: 13 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XIII.  Závěr

Jednání 1. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 17:00 hod.