Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 6. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 14. listopadu 2016

2. 12. 2016

6. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 14. 11. 2016 usneslo takto:

1)      Bere na vědomí:

a)      Informace z ÚV KSČM přednesené s. Pernicou.

b)      Dokumenty schválené IX. sjezdem KSČM.

c)      Pozvánku na veřejné shromáždění dne 17. 11. 2016 od 13:00 na Malinovského nám. v Brně.

d)      Materiál – výsledky voleb do Zast. Jihomoravského kraje v okresu Blansko a senátních voleb ve volebním obvodu č. 49 – Blansko po jedn. obcích.

e)      Návrhy propagačních předmětů pro volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017 od ZO KSČM Chrudichromy.

f)       Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.

g)      Informace od ORoK přednesené s. Horákem.

2)      Schvaluje:

a)      Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.

b)      Hodnocení volební kampaně a výsledků voleb do kraj. zastupitelstva a Senátu 2016.

c)      POZ ČS a Okresní nominační konference (ONK) KSČM Blansko 2016/2017 vč. příloh.

d)      Termíny členských schůzí (ČS) KSČM od 1. 11. 2016 do 5. 1. 2017.

e)      Termín a místo konání ONK KSČM Blansko 2017, který je stanoven na 22. 1. 2017 od 10:00 hod. v Dělnickém domě v Blansku.

f)       Ustanovení pracovní komise kádrové, obsahové a organizační pro přípravu ONK KSČM Blansko 2017.

g)      Obsazení kádrové komise ve složení: předseda - s. J. Richterjörk, členové - ss. M. Horák, E. Pernica, I. Bojdová, J. Konůpková, J. Němec a S. Navrkal.

h)      Obsazení obsahové komise ve složení: předseda - s. M. Šebela, členové - ss. E. Pernica a M. Koudelová.

i)        Obsazení organizační komise ve složení: předseda - s. F. Ladič, členové - ss. E. Pernica, J. Klimeš a M. Rybářová.

j)       Schodkový návrh rozpočtu OJ KSČM Blansko na rok 2017.

k)      Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 1. pol. roku 2017.

3)      Odvolal:

a)      S. Miroslava Hořeního z funkce kandidáta OV KSČM Blansko.

4)      Zvolil:

a)      S. Máriu Koudelovou kandidátkou OV KSČM Blansko.

5)      Ukládá:

a)      Funkcionářům ZO KSČM zorganizovat členské schůze (ČS) ve stanovených termínech
od 1. 11. 2016 do 5. 1. 2017.

b)      Funkcionářům ZO KSČM nahlásit termín a místo konání ČS na sekretariát OV KSČM Blansko s termínem ihned.

c)      Funkcionářům ZO, MěR a StR KSČM dodržet termín odevzdání účtenek, pokladních výkazů a hotovosti z pokladen do 12. 12. 2016.

6)      Vyzývá:

a)      ČS k případnému projednání kádrových návrhů do komisí ÚV KSČM.

11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XII.  Závěr

Jednání 6. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 17:15 hod.

Protokol zpracoval dne 21. 11. 2016 Bc. Emil Pernica, DiS.