Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 5. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 29. srpna 2016

8. 9. 2016

5. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 29. 8. 2016 usneslo takto:

 

1)      Bere na vědomí:

a)    Informace z ÚV KSČM a porad předsedů OV a KV KSČM přednesené s. Pernicou.

b)   Závěrečnou přípravu volební kampaně na krajské a senátní volby 2016.

c)   Materiály týkající se organizačního zajištění volební kampaně 2016.

d)   Informaci o výběru MČP na volební fond.

e)   Vyhodnocení zájezdu setkání na pomezí přednesené s. Ladičem.

f)    Materiál – přehled docházky členů VV OV, OV, ORK, ORoK na zasedáních.

g)   Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.

h)   Informace od ORoK přednesené s. Horákem.

2)      Schvaluje:

a)   Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.

b)   Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za 1. pol. roku 2016.

3)      Ukládá:

a)   Funkcionářům ZO KSČM zúčastnit se rozšířené celookresní porady funkcionářů ZO KSČM konané dne 5. 9. 2016 od 15:30 hod. v Dělnickém domě v sálu S2 v Blansku na ul. Hybešova 1.

4)      Vyzývá:

a)   Členy a sympatizanty KSČM k podpisu a šíření petice pro vypsání referenda pro výstup ze struktur NATO.

b)   Členy KSČM k úhradě mimořádného členského příspěvku ve výši 30 Kč na volební fond s termínem ihned.

c)    Členy a sympatizanty KSČM k pomoci při volební kampani.

d)    Členy a sympatizanty KSČM k účasti na předvolebních akcích KSČM.

e)     Členy a sympatizanty KSČM k volbě kandidátů KSČM do Senátu PČR a Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

13 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XIII.  Závěr

Jednání 5. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Vašíčkovou ukončeno v 17:00 hod.

Protokol zpracoval dne 2. 9. 2016 Bc. Emil Pernica, DiS.