Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 4. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 13. června 2016

8. 9. 2016

4. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 13. 6. 2016 usneslo takto:

 

1)      Bere na vědomí:

a)    Materiál – Informace z IX. sjezdu KSČM.

b)    9 priorit  IX. sjezdu KSČM.

c)    Diskuzní příspěvek z IX. sjezdu KSČM s. Pernici.

d)    Usnesení IX. sjezdu KSČM.

e)     Průběžnou přípravu volební kampaně na krajské a senátní volby 2016.

f)     Materiály týkající se organizačního zajištění volební kampaně 2016.

g)     Přípravu zájezdu setkání na pomezí přednesenou s. Ladičem.

h)     Průměrné placení ČP za rok 2015.

i)      Průběžnou informaci o výběru MČP na volební fond.

j)      Formulář rozpočtu pro ZO KSČM.

k)     Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.

l)      Informace od ORoK přednesené s. Horákem.

2)      Schvaluje:

a)   Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.

b)   Závěrečné vyhodnocení oslav 1. máje a výročí osvobození.

c)   Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 2. pol. roku 2016.

d)   Harmonogram změny hospodaření ZO KSČM.

e)    Dovolenou zaměstnanců na sekretariátu OV KSČM Blansko.

3)      Ukládá:

a)   Kandidátům KSČM do ZJMK a kandidátce KSČM do Senátu zúčastnit se semináře o volebním programu KSČM konaném dne 30. 6. 2016 od 16:30 hod. v budově Jm KV KSČM na Křenové 67 v Brně.

b)   Funkcionářům ZO KSČM zúčastnit se rozšířené celookresní porady funkcionářů ZO KSČM konané dne 5. 9. 2016 od 15:30 hod. v Dělnickém domě v sálu S2 v Blansku na ul. Hybešova 1.

c)   Předsedovi OV KSČM Blansko s. Pernicovi seznámit ZO KSČM s termíny dovolené na sekretariátu OV KSČM Blansko.

4)      Vyzývá:

a)  Členy a sympatizanty KSČM účastnit se zájezdu setkání na pomezí dne 20. 8. 2016 v Dubňanech.

b)   Členy KSČM k úhradě mimořádného členského příspěvku ve výši 30 Kč na volební fond nejpozději do 30. 6. 2016.

11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XIV.  Závěr

Jednání 4. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Chloupkem ukončeno v 16:40 hod.

Protokol zpracoval dne 20. 6. 2016 Bc. Emil Pernica, DiS.