Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 2 zasedání OV KSČM Blansko,konaného dne 22.února 2016

26. 2. 2016

Usnesení

2. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 22. února 2016

 

2. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 22. 2. 2016 usneslo takto:

1) Bere na vědomí:

a) Informace z kraj. konference KSČM JmK přednesené delegáty kraj. konference z okresu Blansko.

b) Přípravu zasedání ORZ KSČM Blansko.

c) Materiál – Přehled ZO KSČM, kde se v roce 2015 neuskutečnily VČS.

d) Materiál – Stav členské základny k 31. 12. 2015.

e) Materiál – Průměr placení ČP za rok 2015.

f) Předběžné vyhodnocení 25. plesu KSČM přednesené s. Ladičem.

g) Informace o přípravách oslav MDŽ v okresu Blansko.

h) Předběžné informace o přípravě volební kampaně v roce 2016 přednesené s. Pernicou, s. Koudelovou a s. Navrkalem.

i) Informace z krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem.

j) Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.

k) Informace od ORoK přednesené s. Horákem.

2) Schvaluje:

a) Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.

b) Výsledky a závěry inventarizace OV KSČM Blansko.

c) Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2015.

3) Uvolňuje:

a) S. Karla Stloukala z funkce tiskového mluvčího OV KSČM Blansko.

4) Zvolila:

a) S. Vlastimila Chloupka členem VV OV KSČM Blansko.

5) Ukládá:

a) OV KSČM Blansko najít vhodného kandidáta do funkce tiskového mluvčího OV KSČM Blansko.

6) Vyzývá:

a) Obecní zastupitele KSČM zúčastnit se zasedání ORZ KSČM Blansko, které se uskuteční dne 24. 3. 2016 od 17 hod. v budově OV Blansko.

b) Členy a sympatizanty KSČM účastnit se oslav MDŽ organizované KSČM v okresu Blansko.

c) Členy KSČM k úhradě mimořádného členského příspěvku ve výši 30 Kč na volební fond nejpozději do 30. 6. 2016.

15 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XX. Závěr

Jednání 2. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Vašíčkovou ukončeno v 16:55 hod.

Protokol zpracoval dne 25. 2. 2016 Bc. Emil Pernica, DiS.