Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 13.zasedání OV KSČM Blansko,konaného dne 9.listopadu 2015

27. 11. 2015

13. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 9. 11. 2015 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Konečný přehled o zaplacení MČP na sjezd KSČM v roce 2016.
  2. Průběžný přehled konání VČS a konferencí v roce 2015.
  3. Materiál – kádrové návrhy pro OK.
  4. Vyhodnocení 2. zasedání ORZ KSČM Blansko.
  5. Vyhodnocení školení hospodářů a revizorů v roce 2015.
  6. Informace od skartační komise.
  7. Informace z krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem a s. Bojdovou.
  8. Informace z ORK přednesené s. Bojdovou.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Návrh rozpočtu OV KSČM Blansko na rok 2016.
  3. Návrh pozvaných hostů na OK KSČM Blansko.
  4. Zrušení registrace ZO KSČM Úsobrno.
  5. Zrušení registrace ZO KSČM Letovice č. 3.
  6. Založení pracovní skupiny ve složení: s. Stanislav Navrkal, s. Emil Pernica, s. František Ladič a s. Jaroslava Konůpková k přípravě volebního programu do ZJMK týkající se problematiky okresu Blansko s termínem dokončení do 12. 12. 2015.
 3. Doporučuje OK KSČM Blansko konané dne 12. 12. 2015:
  1. Schválit a řídit se předloženým jednacím řádem.
  2. Schválit a řídit se předloženým volebním řádem.
  3. Členy a kandidáty OV KSČM Blansko, dále členy a předsedu ORK a ORoK KSČM Blansko, kteří jsou uvedení v příloze č. 1 tohoto protokolu.
  4. S. Jaroslava Klimeše do funkce člena HR ÚV KSČM.
  5. Schválit pořadí kandidátů na KL KSČM z okresu Blansko do ZJMK uvedené v příloze č. 2 tohoto protokolu.
  6. S. Stanislava Navrkala jako vedoucího kandidáta KL KSČM do ZJMK.
  7. Projednat a po zvážení schválit jako kandidáta KSČM do Senátu za volební obvod č. 49 jednoho z dvojice s. Márii Koudelovou nebo p. Vladimíra Farského.
 4. Vyzývá:
  1. Zvolené delegáty zúčastnit se OK KSČM Blansko dne 12. 12. 2015 od 10:00 hod s členskou legitimací a příspěvkovou kartou.
  2. Předsedy a hospodáře ZO KSČM ke kontrole členských legitimací a příspěvkových karet delegátů zvolených na OK KSČM Blansko. Případné ztráty nebo jiné nesrovnalosti nahlásit ihned na OV KSČM Blansko.
 5. Ukládá:
  1. ZO KSČM odevzdat příspěvek na delegáta OK ve výši 130 Kč na listopadových poradách předsedů ZO. Netýká se ZO KSČM, které odevzdávají ČP ve výši 100 %.
  2. Předsedům ZO KSČM zorganizovat VČS v rozmezí září – 1. polovina listopadu 2015.
  3. Předsedům ZO KSČM roznést Občasníky OV KSČM Blansko všem členům v jejich ZO.
 6. Pověřuje VV OV KSČM Blansko projednat kádrové, obsahové a organizační záležitosti týkající se OK.
 7. Vyslovuje poděkování všem členům pléna, ORK a ORoK KSČM Blansko za odvedenou práci.

Na žádost s. Ludmily Boháčkové bylo hlasováno o bodu 4) g) zvlášť

Hlasování o bodu 4) g): 10 – 1 – 0

Bod 4) g) byl schválen

Hlasování o usnesení jako celku:

11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.                                     

o.  Závěr

Jednání 13. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 18:15 hod.

Protokol zpracoval dne 24. 11. 2015 Bc. Emil Pernica, DiS.