Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 12. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 7. září 2015

14. 9. 2015

 

 


 

Usnesení

12. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 7. září 2015

 

12. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 7. 9. 2015 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Přehled docházky na zasedání VV OV a plénum OV KSČM Blansko za 1. pol. roku 2015.
  2. Průběžný přehled o zaplacení MČP na sjezd KSČM v roce 2016.
  3. Průběžný přehled konání VČS a konferencí 2015.
  4. Materiál – Stav a počet nefungujících ZO KSČM v okresu Blansko.
  5. Vyhodnocení účasti setkání na pomezí v Tvrdonicích přednesené s. Ladičem.
  6. Informace o provedené generální rekonstrukce střechy OV KSČM Blansko přednesené s. Richterjörkem.
  7. Přehled o mimořádných dotacích a příspěvcích na generální rekonstrukci střechy OV KSČM Blansko.
  8. Žádost HR ÚV KSČM na výměnu ventilů u topení.
  9. Žádost HR ÚV KSČM na dofinancování generální rekonstrukce střechy OV KSČM Blansko.
  10. Informace z jednání HR ÚV KSČM přednesené s. Klimešem.
  11. Informace z ORK přednesené s. Bojdovou.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 2. pol. roku 2015.
  3. Rozpočtová opatření č. 1 – 6/2015.
  4. Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za 1. pol. roku 2015.
  5. Změnu termínu 2. zasedání ORZ KSČM Blansko, které se uskuteční dne 1. 10. 2015 od 17:00.
  6. Materiály předložené kádrovou komisí.
  7. Přípravu krajských a senátních voleb v roce 2016 přednesenou s. Pernicou.
  8. Příspěvek od ZO KSČM ve výši 130 Kč na delegáta OK KSČM Blansko, netýká se ZO KSČM, které odevzdávají ČP ve výši 100 %.
 3. Vyzývá:
  1. Členskou základnu k úhradě příspěvku 30 Kč na sjezd KSČM v roce 2016 odevzdaného s termínem ihned.
  2. Zastupitele za KSČM zúčastnit se 2. zasedání ORZ dne 1. 10. 2015 od 17:00 hod.
 4. Ukládá:
  1. Hospodářům a revizorům ZO KSČM zúčastnit se školení organizovaného OV a ORK KSČM Blansko na poradách předsedů ZO KSČM konaných dne 9. – 15. 9. 2015.
  2. Předsedům ZO KSČM zorganizovat VČS v rozmezí září – 1. polovina listopadu 2015.
  3. Předsedům ZO KSČM nahlásit termíny konání VČS s termínem ihned.
  4. Funkcionářům OV KSČM Blansko dále pracovat s kádrovými materiály.
  5. Předsedům MěR a StV KSČM zorganizovat MěK a StK KSČM ve 2. polovině listopadu 2015.
  6. Předsedům MěR a StV KSČM nahlásit termíny konání MěK a StK KSČM do 30. 9. 2015.

11 - 0 - 0, usnesení bylo schváleno.

v.  Závěr

Jednání 12. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Vašíčkovou ukončeno v 17:15   hod.

Protokol zpracoval dne 11. 9. 2015 Bc. Emil Pernica, DiS.