Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 9. rozšířeného zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 10. dubna 2017

26. 4. 2017

Usnesení

9. rozšířeného zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 10. dubna 2017

 

9. rozšířené zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 10. 4. 2017 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Usnesení (vč. příloh) Krajské nominační konference KSČM Jihomoravského kraje 11. 3. 2017.
  2. Usnesení 6. zasedání ÚV KSČM dne 25. 3. 2017.
  3. Přípravu oslav 1. máje a pietních aktů v okresu Blansko.
  4. Předběžnou přípravu na volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017.
  5. 6. vydání Občasníku OV KSČM Blansko.
  6. Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.
  7. Informace od 1. místopředsedy ÚV KSČM s. Petra Šimůnka a od s. Františka Kovandy.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Vyhodnocení zasedání Okresní rady zastupitelů (ORZ) KSČM Blansko.
  3. Vyhodnocení oslav MDŽ v okresu Blansko.
  4. Vyhodnocení návštěvy OV KSS Komárno.
 3. Vyzývá:
  1. Členy a sympatizanty KSČM účastnit se oslav 1. máje a pietních aktů v okresu Blansko.

12 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XIV.  Závěr

Jednání 9. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Vašíčkovou ukončeno v 18:00 hod.

Protokol zpracoval dne 18. 4. 2017 Bc. Emil Pernica, DiS.