Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 8. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 20. února 2017

26. 4. 2017

Usnesení

8. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 20. února 2017

 

8. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 20. 2. 2017 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Protokol Okresní nominační konference KSČM Blansko 22. 1. 2017.
  2. Usnesení ONK KSČM Blansko 22. 1. 2017.
  3. Přehled kandidátů a náhradníků do Poslanecké sněmovny z okresu Blansko 2017.
  4. Přehled delegátů a náhradníků na KNK 11. 3. 2017 z okresu Blansko.
  5. Koncepci přípravy a průběhu voleb v roce 2017.
  6. Návrh volebních tezí pro volby do PS PČR 2017.
  7. Předběžné vyhodnocení 26. plesu OV KSČM Blansko přednesené s. Ladičem.
  8. Materiál – přehled průměrného placení členských příspěvků za rok 2016 v okresu Blansko.
  9. Přehled o členské základně KSČM v okresu Blansko k 31. 12. 2016.
  10. Přípravu oslav MDŽ v okresu Blansko.
  11. Přehled o konaných seminářích na ÚV KSČM.
  12. Informace z krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem.
  13. Stanovisko ORK k čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2016 přednesené s. Bojdovou.
  14. Informace od ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Inventarizační zprávu OV KSČM Blansko za rok 2016 přednesenou s. Šebelou.
  3. Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za rok 2016.
  4. Zorganizování zasedání ORZ KSČM Blansko dne 16. 3. 2017 od 17 hod. v budově OV KSČM Blansko.
 3. Vyzývá:
  1. Členy a sympatizanty KSČM účastnit se oslav MDŽ organizované KSČM v okresu Blansko.
  2. Obecní zastupitele KSČM zúčastnit se zasedání ORZ KSČM Blansko, které se uskuteční dne 16. 3. 2017 od 17 hod. v budově OV Blansko.
  3. Předsedy a popř. další členy ZO KSČM k účasti na 9. zasedání pléna OV KSČM Blansko dne 10. 4. 2017 od 16 hod., kde proběhne diskuze s místopředsedou ÚV KSČM.
  4. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na besedě o Kubě, kde bude přednášet s. Chalupa v Městské knihovně Blansko dne 7. 4. 2017 od 17:00 hod.

 

11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XIX.  Závěr

Jednání 8. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Vašíčkovou ukončeno v 17:15 hod.

Protokol zpracoval dne 27. 2. 2017 Bc. Emil Pernica, DiS.