Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 11. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 28. srpna 2017

1. 9. 2017

Usnesení

11. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 28. srpna 2017

 

11. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 28. 8. 2017 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Vyhodnocení zájezdu setkání na pomezí v Holíči konaného dne 19. 8. 2017 přednesené s. Ladičem.
  2. Informace ze 7. zasedání ÚV KSČM dne 24. 6. 2017 přednesené s. Pernicou.
  3. Informace o výběru MČP na činnost od ZO KSČM.
  4. Stanovisko ORK KSČM Blansko k čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za 1. pololetí roku 2017.
  5. Přehled docházky členů VV OV, OV, ORK, ORoK na zasedáních.
  6. Mimořádné volební vydání Občasníku OV KSČM Blansko.
  7. Informace od ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Přípravu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 v okresu Blansko.
  3. Přípravu celookresní porady předsedů a funkcionářů ZO a OV KSČM.
  4. Čerpání rozpočtu OV KSČM Blansko za 1. pololetí roku 2017.
  5. Materiál – Práce OV KSČM Blansko s členy KSČM do 40 let.
  6. POZ VČS, MěK, StK a OK KSČM Blansko 2017.
  7. Termín a místo konání OK KSČM Blansko 2017, který je stanoven na 16. 12. 2017 od 10:00 hod. v Dělnickém domě v Blansku.
  8. Ustanovení pracovní komise kádrové, obsahové a organizační pro přípravu OK KSČM Blansko 2017.
  9. Obsazení kádrové komise ve složení: předseda – s. Pernica, členové – ss. Horák, Bojdová, Richterjörk, Chloupek.
  10. Obsazení obsahové komise ve složení: předseda – s. Šebela, členové – ss. Koudelová, Pernica.
  11. Obsazení organizační komise ve složení: předseda – s. Ladič, členové – ss. Pernica, Klimeš, Rybářová.
 3. Vyzývá:
  1. Členy KSČM, kteří tak ještě neučinili, k úhradě mimořádného členského příspěvku na činnost ve výši 30 Kč s termínem ihned.
  2. Funkcionáře ZO a OV KSČM v okresu Blansko k účasti na celookresní poradě funkcionářů konané dne 6. 9. 2017 od 15:30 hod. v Dělnickém domě v menším sálu S2 za účelem aktivizace členské základny pro pomoc ve volební kampani.
  3. Členy a sympatizanty KSČM k pomoci při volební kampani.
  4. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na předvolebních akcích KSČM.
  5. Členy a sympatizanty KSČM k volbě a preferenci kandidátů KSČM do Poslanecké sněmovny z okresu Blansko.
 4. Ukládá:
  1. Předsedům ZO KSČM zorganizovat VČS ZO v rozmezí říjen – 1. polovina listopadu 2017.
  2. Předsedům ZO KSČM nahlásit termíny konání VČS ZO do 15. 9. 2017.
  3. Předsedům MěR a StR KSČM zorganizovat MěK a StK KSČM ve 2. polovině listopadu 2017.
  4. Předsedům MěR a StR KSČM nahlásit termíny konání MěK a StK KSČM do 25. 10. 2017.
  5. Předsedům MěR a StR KSČM určit klíč pro volbu delegátů na MěK a StK KSČM a nahlásit tento klíč na sekretariát OV KSČM Blansko do 20. 9. 2017.
  6. Předsedovi OV KSČM zpracovat aktualizaci organizačního řádu OV KSČM Blansko do termínu konání Okresní konference KSČM Blansko 2017.
  7. Předsedovi OV KSČM zapracovat do usnesení Okresní konference KSČM Blansko 2017, aby uložila OV KSČM Blansko vypracovat koncepci práce s mládeží a mladými členy KSČM.

Hlasování o usnesení jako celku: 12 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XV.  Závěr

Jednání 11. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 17:20 hod.

Protokol zpracoval dne 29. 8. 2017 Bc. Emil Pernica, DiS.