Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 10. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 12. června 2017

1. 9. 2017

Usnesení

10. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 12. června 2017

 

10. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 12. 6. 2017 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Informace o přípravě zájezdu na setkání na pomezí v Holíči konaného dne 19. 8. 2017 přednesené s. Ladičem.
  2. Předběžnou přípravu Okresní konference KSČM Blansko konanou dne 16. 12. 2017.
  3. 7. vydání Občasníku OV KSČM Blansko.
  4. Teze k VŘSR.
  5. Informace od ORK přednesené s. Bojdovou.
  6. Informace a usnesení ORoK přednesené s. Horákem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Vyhodnocení oslav 1. máje a pietních aktů v okresu Blansko v roce 2017 uvedené v příloze č. 1 tohoto protokolu.
  3. POZ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 v okresu Blansko.
  4. Termíny, časy a trasy okresních volebních štafet v okresu Blansko.
  5. Plány plakátování v okresu Blansko.
  6. Změnu systému ve vytápění v budově sekretariátu OV KSČM Blansko z plynového kotle na CZT.
  7. Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 2. pol. roku 2017.
  8. Dovolenou zaměstnanců na sekretariátu OV KSČM Blansko uvedenou v příloze č. 2 tohoto protokolu.
 3. Vyzývá:
  1. Členy KSČM k úhradě mimořádného členského příspěvku na činnost ve výši 30 Kč nejpozději do 30. 6. 2017.
  2. Funkcionáře ZO a OV KSČM v okresu Blansko k účasti na celookresní poradě funkcionářů konané dne 6. 9. 2017 od 15:30 hod. v Dělnickém domě v menším sálu S2 za účelem aktivizace členské základny pro pomoc ve volební kampani.

11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XV.  Závěr

Jednání 10. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 16:50 hod.

Protokol zpracoval dne 19. 6. 2017 Bc. Emil Pernica, DiS.