Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 1. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 18. ledna 2016

8. 2. 2016

Usnesení

1. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 18. ledna 2016

 

1. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 18. 1. 2016 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Protokol z Okresní konference KSČM Blansko konané dne 12. 12. 2015.
  2. Usnesení Okresní konference KSČM Blansko konané dne 12. 12. 2015.
  3. Přehled ZO KSČM, kde se v roce 2015 neuskutečnily VČS přednesené s. Ladičem.
  4. Přehled docházky členů a přizvaných předsedů ORK, ORoK na zasedání VV OV KSČM Blansko za 2. pololetí 2015.
  5. Přehled docházky členů, kandidátů a přizvaných členů ORK, ORoK na zasedání pléna OV KSČM Blansko za 2. pololetí 2015.
  6. Informace o předběžných přípravách oslav MDŽ v okresu Blansko.
  7. Informace z krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Distancování OV KSČM Blansko od anonymního dopisu zaslaný předsedovi ZO KSČM Veselice týkající se smyšlené dobročinné sbírky pro Miloslava Ransdorfa.
  3. Rámcový plán práce OV KSČM Blansko na 1. pololetí roku 2016.
 3. Potvrzuje:
  1. Investiční komisi OV KSČM Blansko ve složení – předseda – s. Jaromil Richterjörk, členové – s. František Ladič, s. Emil Pernica.
  2. Skartační komisi ve složení – předseda – s. Mojmír Horák, členové – s. Emil Pernica, s. Miroslav Prokop, s. Ivana Bojdová, s. Jaroslav Klimeš, pracovnice spisovny – s. Hedvika Švecová, pověřena vedením spisovny – pí. Marie Rybářová.
  3. S. Ladislava Krejčího správcem webových stránek a facebookového profilu OV KSČM Blansko.
  4. S. Emila Pernicu a s. Milana Šebelu jako řidiče služebního vozidla.
  5. Možnost užívání služebního vozidla pro soukromé účely s. Emilu Pernicovi.
 4. Vyzývá:
  1. ZO dle možností poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč na podporu 25. plesu OV KSČM Blansko.
  2. Členy a sympatizanty KSČM k účasti na 25. plesu OV KSČM Blansko, který se bude konat
   19. 2. 2016 v KD v Doubravici nad Svitavou.

11 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.

XV.  Závěr

Jednání 1. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 16:35 hod.

Protokol zpracoval dne 26. 1. 2016 Bc. Emil Pernica, DiS.