Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozšířené zasedání OV KSČM Blansko konaného dne 15. prosince 2014

18. 12. 2014

Usnesení

7. rozšířené zasedání OV KSČM Blansko konaného dne 15. prosince 2014

 

7. rozšířené zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 15. 12. 2014 usneslo takto:

1) Bere na vědomí:

a) Průběžný přehled starostů, místostarostů, radních a předsedů výborů.

b) Rezignaci s. Radoslava Hrudy z funkce člena VV OV KSČM Blansko.

c) Návrh na úpravu Hospodářské směrnice s platností od 1. 1. 2015.

d) Návrh zásad hospodaření ZO KSČM.

e) Písemnou odpověď od místopředsedkyně ÚV KSČM pro ekonomiku s. Vostré týkající se žádosti OV KSČM Blansko o finanční prostředky na generální opravu budovy.

f) Žádost HR ÚV KSČM o finanční prostředky na generální opravu střechy OV KSČM Blansko.

g) Průběžný přehled termínů HČS.

h) Informace z 13. zasedání ÚV KSČM dne 13. 12. 2014 přednesené s. Pernicou.

i) Informace z jednání ORoK přednesené s. Horákem.

j) Informace místopředsedkyně ÚV KSČM s. M. Vostré k návrhům hospodářské směrnice KSČM a zásadám hospodaření ZO KSČM.

2) Schvaluje:

a) Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Ladičem.

b) Hodnocení krajských zastupitelů KSČM za okres Blansko v období 2012 - 2016.

c) Hodnocení komunálních voleb 2014 v okresu Blansko.

d) Vyúčtování komunálních voleb 2014.

e) Náplň odpovědnosti funkcionářů OV KSČM Blansko u nefungujících ZO KSČM.

f) Aktualizaci provozního řádu sekretariátu OV KSČM Blansko.

g) Rozpočet OJ KSČM Blansko pro rok 2015.

h) Dovolenou předsedy OV Blansko s. Pernici ve dnech 17. 12. 2014 - 2. 1. 2015 a administrativní pracovnice od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.

3) Obnovuje:

a) Členství v KSČM s. Milanu Weiterovi.

4) Volí:

a) S. Jaroslava Klimeše členem VV OV KSČM Blansko.

5) Ukládá:

a) Předsedovi OV KSČM Blansko obnovit ORZ.

b) Předsedům ZO KSČM poskytnout předsedovi OV KSČM Blansko kontakty zvolených zastupitelů za KSČM.

6) Vyzývá ZO KSČM:

a) Zorganizovat konání hodnotících ČS v období 20. 10. 2014 - 30. 1. 2015.

b) Nahlásit termíny hodnotících ČS na OV KSČM Blansko s termínem ihned.

c) Dle možností poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč na podporu plesu.

11 - 0 - 0, usnesení bylo schváleno.

w) Závěr

 

Jednání 7. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Pernicou ukončeno v 18:10 hod.

Protokol zpracoval dne 17. 12. 2014 Bc. Emil Pernica, DiS.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář