Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z IX. sjezdu KSČM

21. 5. 2016

Informace z IX. sjezdu KSČM

(Určeno pro členskou a sympatizantskou základnu)

IX. sjezd KSČM se konal ve dnech 14. 5. – 15. 5. 2016 v TOP hotelu v Praze. Sjezdu se zúčastnilo všech 356 delegátů. Účast delegátů tedy činila 100 %. Účastnilo se jej mnoho domácích i zahraničních hostů (zástupci ambasád či KS). Po procedurálních otázkách a schválení 2denního programu vystoupil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip, kde prezentoval zprávu o činnosti KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem strany.

Vojtěch Filip: Zpráva KSČM o činnosti mezi VIII. a IX. sjezdem strany

Ve zprávě zaznělo, že loni uplynulo 25 let od vzniku KSČM. Hlavní úkoly plynoucí z VIII. sjezdu KSČM byly splněny. Funkcionáři KSČM důsledně uplatňovali poctivou správu na krajské i komunální úrovni. Výrazný úspěch KSČM v krajských volbách 2012 znamenal tehdejší nesouhlas občanů ČR se způsobem vládnutí zkorumpované pravicové vlády. Kandidátům KSČM se tehdy podařilo oslovit a získat výraznou část protestních hlasů. KSČM vyhrála volby v Karlovarském a Ústeckém kraji. Do čela Ústeckého kraje byl zvolen historicky první komunistický hejtman s. Oldřich Bubeníček. KSČM zásadně bojovala s korupcí, trvala na svých požadavcích, a proto kraje, kde se podílejí na moci komunisté fungují velmi kvalitně.

V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 jsem jako jediná parlamentní strana posílila svoje pozice a polepšili jsme si o 7 mandátů (celkem tedy 33 poslanců). Tehdy ale KSČM nezískala tolik protestních hlasů. Úspěch zaznamenaly nově vzniklá populistická hnutí – ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie. Zejména ANO 2011 šlo ve své politice doprava a ČSSD se posunula ze středu doprava. ČSSD nesplnila hlavní slib voličům, kdy neprosadila zastavení či revizi církevních restitucí. Za první 3 dny nemocenské jsou zaměstnanci doma stále zadarmo. Zavedla to pravicová vláda a nová vláda s tímto problémem nic neudělala. Za tento fakt komunističtí poslanci vládu stále kritizují.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byla zvolena jako vedoucí kandidátka s. Kateřina Konečná. Dostala obrovské množství preferenčních hlasů, což potvrdilo správnost rozhodnutí dát možnost mladé kandidátce.

Komunální volby v roce 2014 byly pro KSČM ve znamení složení nižšího počtu kandidátních listin oproti roku 2010, což se odrazilo na ztrátě mandátů. Senátní volby v témže roce byly velmi neúspěšné, kdy žádný náš kandidát nepostoupil ani do 2. kola.

Poslanecký klub KSČM plní svůj legislativní plán a předkládá svoje návrhy zákonů. Nyní čeká na projednání 11 návrhů z dílny KSČM.

IX. sjezd také schválil 9 priorit pro KSČM (uvedeno v příloze).

Dále bylo řečeno, že je potřeba udržet kontinuitu vedení. S. Vojtěch Filip prohlásil, že po X. sjezdu KSČM už musí přijít generační obměna.

KSČM se také silně angažuje v síti solid.net. – internetová síť příspěvků komunistických a dělnických stran. KSČM také silně spolupracuje na mezinárodní úrovni s dalšími komunistickými, dělnickými a antikapitalistickými stranami. Je pozorovatelem ve Straně Evropské Levice. Podporuje KS Ukrajiny, která bojuje v neonacistických podmínkách o přežití. USA chce vytvořit z Evropy bojiště a EU si tento problém nepřipouští a neřeší. V Sýrii zase probíhá vměšování se nadnárodního kapitálu do věcí suverénního státu. USA také protlačuje přijetí smlouvy TTIP, která je pro EU nejen nevýhodná, ale také nebezpečná ze všech hledisek (ekonomického, zdravotního i bezpečnostního).

S. Vojtěch Filip upozornil, že nás od tohoto roku čeká volební maratón, který skončí až v roce 2027. Sebevědomě také řekl, že KSČM má nato vyhrát volby. Nesmíme ale ohrozit vnitřní jednotu strany. Musíme se věnovat prvovoličům a moderním prostředkům pro předávání informací. Musíme se připravit na antikomunistické útoky. KSČM je stabilní a pracovitá síla politické scény – v tomto musíme pokračovat.

Miloslava Vostrá: Zpráva ÚV KSČM o hospodaření strany

Bylo konstatováno, že se podařilo stabilizovat ekonomickou situaci KSČM. Díky tomu je zajištěna organizační struktura strany i zajištění voleb. Za to poděkovala s. Vostrá všem členům KSČM.

Zdeňka Lišková: Zpráva Ústřední revizní komise (ÚRK)

Prezentovala aktivity ÚRK. Upozornila na některé nedostatky v nájemních smlouvách mezi ÚV KSČM a některými nájemci. Smlouvy jsou nedostatečně kvalitně právně ošetřeny, což pak zvyšuje riziko případných sporů. Dále také upozornila na některé nedostatky v oblasti autoprovozu ÚV KSČM.

Zdeněk Levý: Zpráva Ústřední rozhodčí komise (ÚRoK)

Ve své zprávě upozornil na špatné mezilidské vztahy. Stěžovatelé si často stěžovali na všechna místa a orgány a nedodržovali stanovenou hierarchii a postupy v případě podání stížností. V některých organizačních jednotkách jsou nedostatky ve vedení členské evidence. Na závěr poděkoval všem členům ÚRoK za práci.

Výtah z diskuze

Marta Semelová: Kritizovala, že se KSČM až příliš zaměřila na parlamentní činnost a zapomněla tak pracovat s lidmi mimo parlament.

Stanislav Grospič: Upozornil, že je nutné více spolupracovat s odbory.

Zástupci KSČM v krajských zastupitelstvech: Kritizovali, že zpráva o činnosti KSČM mezi sjezdy obsahovala žalostně málo informací o činnosti krajských zastupitelů, přestože v roce 2012 došlo k historicky nejlepšímu úspěchu v této oblasti. Podle nich dostal poslanecký klub, senátoři i evropští poslanci dostatek prostoru, zato úspěchy krajských zastupitelů byly prezentovány ve zprávě pouze statisticky, nikoliv politicky a ekonomicky.

Oldřich Bubeníček: Kraje jsou nyní pro KSČM výkladní skříní úspěchů. Navrhl proto, aby byl VV ÚV KSČM doplněn zástupcem z krajských zastupitelstev.

Pavel Březa: Kritizoval návrh v dokumentu Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM, aby se po zasedání ÚV KSČM konaly porady předsedů KV a OV s jednotlivými členy ÚV KSČM po krajích. Argumentoval, že je důležité se sejít před zasedáním ÚV KSČM, aby se projednaly a schválily stanoviska k předkládaným materiálům. Takto to praktikuje Jm KV KSČM. Dále podal návrh na úpravy statutů revizních a rozhodčích komisí.

Emil Pernica: Prezentoval činnost, úspěchy, ale také finanční problémy OV KSČM Blansko, které ohrožují chod okresní stranické organizace. Celý příspěvek uveden v příloze.

Delegáti z okresu Blansko:

Emil Pernica – Blansko

Stanislav Navrkal – Blansko

Zuzka Bebarová – Rujbrová – Blansko

Jaroslava Konůpková – Letovice

Tomáš Musil – Vilémovice

Ludmila Boháčková – Křtiny

Ladislav Topínka – Boskovice

Poděkování patří s. Navrkalovi, který pracoval v návrhové komisi sjezdu a všem 7 delegátům, kteří svojí účastí pomohli ke 100% účasti všech delegátů IX. sjezdu KSČM.

Zvolení funkcionáři KSČM na IX. sjezdu KSČM a jejich náplň práce

JUDr. Vojtěch Filip: Předseda ÚV KSČM – koordinace VV ÚV a ÚV KSČM a zahraniční styky

Petr Šimůnek: 1. místopředseda ÚV KSČM – vnitrostranická práce a ekonomika

Ing. Jiří Dolejš: Místopředseda ÚV KSČM – odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politika včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty

PhDr. Josef Skála, CSc.: Místopředseda ÚV KSČM – ideologie, propaganda a mediální činnost

JUDr. Zdeňka Lišková: Předsedkyně Ústřední revizní komise

Mgr. Helena Vrzalová: Předsedkyně Ústřední rozhodčí komise

Přílohy:

9 priorit IX. sjezdu KSČM

Diskuzní příspěvek s. Pernici na IX. sjezdu KSČM

Usnesení IX. sjezdu KSČM

Vypracoval dne 18. 5. 2016

Bc. Emil Pernica, DiS.

Předseda OV KSČM Blansko

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář