Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. zasedání OV KSČM Blansko

12. 3. 2014

 2. zasedání OV KSČM Blansko se uskutečnilo v pondělí dne 24.2.2014 v budově

OV KSČM Blansko na Čapkově ulici se začátkem v 15.30 hodin. Jednání řídil místopředseda

OV KSČM Blansko s. Šebela. Předseda s. Pernica byl na školení asistentů v Praze.

Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko od 1. zasedání OV KSČM Blansko dne

13.1.2014 přednesl místopředseda s. Ladič. Předběžné vyhodnocení 23. plesu

KSČM v okresu Blansko přednesl předseda plesového výboru s. Ladič. Ples dopadl

po všech stránkách výborně. Losy do tomboly se podařilo prodat všechny. Plesu

se zúčastnil europoslanec KSČM s. Kohlíček. Informace o zajištění oslav MDŽ

v Blansku přednesl místopředseda s. Ladič. Oslava MDŽ v Blansku se bude konat

9. 3. 2014 od 14.00 hodin ve velkém sále Dělnického domu. Bude hrát cimbálová

muzika a vystoupí taneční soubor manželů Jeřábkových. Srdečně zve OV KSČM

spolu s Levicovým klubem žen. Bylo schváleno, že z každé členské schůze ZO

bude vyhotoven zápis, který bude předán na OV KSČM. Předseda s. Pernica

vypracoval formulář tohoto zápisu. Únorové porady předsedů byly zrušeny

a budou nahrazeny centrální poradou pro všechna střediska, která se uskuteční

26. 3. 2014 od 15.30 hodin v Dělnickém domě v Blansku v menším sálu S2.

Po poradě předsedů proběhne beseda s kandidáty KSČM do Evropského

parlamentu. V březnu proběhne vymalování sekretariátu OV KSČM. Je

nutné, aby členové KSČM pomohli při stěhování věcí a nábytku. Jednání

2. zasedání OV KSČM Blansko bylo ukončeno s. Šebelou v 16.50 hodin.