Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 8. června 2015

8. 7. 2015

Usnesení

11. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 8. června 2015

 

11. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 8. 6. 2015 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Materiál – průměr placení ČP za rok 2014.
  2. Materiál – průběžný přehled o zaplacení MČP na sjezd KSČM v roce 2016.
  3. Žádost HR ÚV KSČM na opravu a inovaci počítačů.
  4. Změnu pracovní doby admin. pracovnice uvedenou v příloze č. 1 tohoto protokolu.
  5. Informace z jednání krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem.
  6. Informace z ORK přednesené s. Bojdovou a z ORoK přednesené s. Horákem.
  7. Informace z VV ÚV KSČM přednesené s. Navrátilem.
  8. Informace z PSP ČR přednesené s. Kováčikem.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Firmu MEGAStav CZ, jako dodavatele na generální opravu střechy sekretariátu OV KSČM Blansko.
  3. Změnu ve smlouvě o nájmu kanceláře s Apoštolskou církví – změnu doby trvání nájmu z doby určité na dobu neurčitou.
  4. Vyhodnocení besedy s poslankyní KSČM a dalšími funkcionáři KSČM uvedené v příloze č. 2 tohoto protokolu.
  5. Vyhodnocení oslav 1. máje organizované KSČM v okresu Blansko uvedené v příloze č. 3 tohoto protokolu.
  6. Vyhodnocení oslav 70. výročí osvobození v okresu Blansko uvedené v příloze č. 4 tohoto protokolu.
  7. Termíny školení hospodářů a revizorů ZO KSČM na zářiových poradách předsedů ZO KSČM.
  8. POZ VČS, MěK, StK a OK KSČM v roce 2015.
  9. Změny termínů pléna OV KSČM Blansko a porad předsedů ZO uvedené v příloze č. 5 tohoto protokolu.
  10. Dovolenou zaměstnanců na sekretariátu OV KSČM Blansko uvedenou v příloze č. 6 tohoto protokolu.
  11. Termín 2. zasedání ORZ KSČM Blansko, které se uskuteční dne 24. 9. 2015 od 17:00.
 3. Vyzývá:
  1. Zastupitele za KSČM zúčastnit se 2. zasedání ORZ dne 24. 9. 2015 od 17:00 hod.
 4. Ukládá:
  1. Hospodářům a revizorům ZO KSČM zúčastnit se školení organizovaného OV a ORK KSČM Blansko na zářiových poradách předsedů ZO KSČM.
  2. Předsedům ZO KSČM zorganizovat VČS v rozmezí září – 1. polovina listopadu 2015.
  3. Předsedům ZO KSČM nahlásit termíny konání VČS do 15. 8. 2015.
  4. Předsedům MěR a StV KSČM zorganizovat MěK a StK KSČM ve 2. polovině listopadu 2015.
  5. Předsedům MěR a StV KSČM nahlásit termíny konání MěK a StK KSČM do 30. 9. 2015.
  6. Předsedům MěR a StV KSČM určit klíč pro volbu delegátů na MěK a StK KSČM a nahlásit tento klíč na sekretariát OV KSČM Blansko do 15. 8. 2015.
  7. Předsedovi OV KSČM Blansko včas informovat o změně termínů pléna OV KSČM Blansko a porad předsedů ZO KSČM všechny dotyčné osoby, kterých se to týká.

9 - 0 - 0, usnesení bylo schváleno.

n) Závěr

Jednání 11. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 18:35 hod.

Protokol zpracoval dne 17. 6. 2015 Bc. Emil Pernica, DiS.