Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 13. dubna 2015

22. 4. 2015

Usnesení

10. zasedání OV KSČM Blansko, konaného dne 13. dubna 2015

 

10. zasedání OV KSČM Blansko se na svém řádném zasedání, konaném dne 13. 4. 2015 usneslo takto:

 1. Bere na vědomí:
  1. Představení kandidátů KSČM do Senátu za volební obvod č. 49 s. Koudelové a p. Farského.
  2. Informace ze zasedání ÚV KSČM konaného dne 28. 3. 2015 přednesené s. Pernicou.
  3. Materiály a informace týkající se protestních akcí k průjezdu vojsk USA po území ČR.
  4. Informace o závěrečné přípravě besedy s poslanci a dalšími funkcionáři KSČM.
  5. Stížnost s. Hudcové na vybraná hlasování radního Boskovic za KSČM p. Farského.
  6. Informace z jednání krajského zastupitelstva přednesené s. Navrkalem.
  7. Informace z jednání ORoK KSČM Blansko přednesené s. Horákem.
  8. Prohlášení ORoK KSČM Blansko pro všechny členy VV OV KSČM Blansko a členy pléna OV KSČM Blansko.
 2. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti VV OV KSČM Blansko, vč. činnosti vyšších stranických orgánů přednesenou s. Pernicou.
  2. Závěrečné vyhodnocení 24. plesu OV KSČM Blansko přednesené s. Ladičem.
  3. Vyhodnocení oslav MDŽ organizovaných KSČM v okresu Blansko v roce 2015 uvedené v příloze č. 1 tohoto protokolu.
  4. Přípravy oslav 1. máje organizovaných KSČM v okresu Blansko v roce 2015 uvedené v příloze č. 2 tohoto protokolu.
  5. Přípravy pietních aktů k výročí osvobození organizovaných KSČM v okresu Blansko v roce 2015 uvedené v příloze č. 3 tohoto protokolu.
  6. Připomínky k materiálu Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM navržené VV OV KSČM Blansko.
  7. Termín a místo konání OK KSČM Blansko 2015, který je stanoven na 12. 12. 2015 v Dělnickém domě v Blansku.
  8. Ustanovení pracovní komise kádrové, obsahové a organizační pro přípravu OK KSČM Blansko 2015.
  9. Obsazení kádrové komise ve složení: předseda - s. Pernica, členové - ss. Horák, Richterjörk, Bojdová, Konůpková, J. Němec, Navrkal.
  10. Obsazení obsahové komise ve složení: předseda - s. Šebela, členové - ss. Pernica, Navrkal.
  11. Obsazení organizační komise ve složení: předseda - s. Ladič, členové - ss. Pernica, Klimeš, Rybářová.
  12. Změny termínů zasedání pléna OV KSČM Blansko a porad předsedů ZO KSČM uvedené v příloze č. 4 tohoto protokolu.
 3. Vyzývá:
  1. Členskou základnu k podepsání petic a jejich dalšímu šíření protestující proti pobytu amerických vojáků na území ČR a proti cizím vojenským základnám na území ČR.
  2. Členskou základnu k účasti na besedě s poslankyní a dalšími funkcionáři KSČM, která se koná 27. 4. 2015 od 16 hod. v Blansku v Dělnickém domě v sálu S2.
  3. Členskou základnu k účasti na oslavách 1. máje a pietních aktů k výročí osvobození.
 4. Ukládá:
  1. VV OV KSČM Blansko dořešit stížnost s. Hudcové na vybraná hlasování radního Boskovic za KSČM p. Farského.
  2. Předsedovi OV KSČM Blansko včas informovat o změně termínů pléna OV KSČM Blansko a porad předsedů ZO KSČM všechny dotyčné osoby, kterých se to týká.

10 - 0 - 1, usnesení bylo schváleno.

n) Závěr

Jednání 10. zasedání OV KSČM Blansko bylo s. Ladičem ukončeno v 18:10 hod.

Protokol zpracoval dne 15. 4. 2015 Bc. Emil Pernica, DiS.